หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/53 เมื่อ 6 ส.ค.53 [ 29 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1854 
ขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นจังหวัดเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ( ที่ ตก0037.2/962) [ 29 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 879 
ขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นจังหวัดตากเป็นกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเมืองตาก(ตก 0037.2/957) [ 29 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 979 
จังหวัดตากขอประชาสัมพันธ์มาตรการถอนสัญชาติไทยแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด [ 28 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1092 
ด่วนที่สุด การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานของ อปท. [ 28 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1570 
ด่วนที่สุด การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2553 [ 28 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1018 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง) 27 ก.ย. 2553 [ 28 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1055 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด และประธษนสถา อปท.ในวันที่ 30 ก.ย.2553 ณ.รร.เวียงตาก [ 27 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1093 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 [ 24 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1899 
 
<< หน้าแรก...     1543      1544      1545      1546     (1547)     1548      1549      1550      1551     ....หน้าสุดท้าย >> 1,579