หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 10 /2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1684 
ด่วนที่สุด การรับ - ส่ง แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NETช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) [ 28 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1146 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 [ 27 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1139 
ด่วนที่สุด การประชุมข้าราชการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก วันที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก [ 27 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1316 
เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 26 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1164 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 [ 25 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1139 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 [ 25 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1370 
แบบตอบรับการเข้าร่วทประชุใมคณะทำงานและคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาฯ(O-NET) ภายในวันที่ 25 มกราคม 2553 [ 22 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1071 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะทำงานและคระกรรมการการดำเนินการทดสอบน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2552 [ 21 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1114 
 
<< หน้าแรก...     1575      1576      1577      1578     (1579)