หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
     
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสี่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องานระบบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์กา [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
แต่ตั้งปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ ประจำปี2562 [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี 2560-2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ขออนุมัติประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของ [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
QR code line งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
อบต.น้ำรึม โครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2