หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์
กำนันตำบลรวมไทยพัฒนา
บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 7
 
 


นายโหน่งไม้ อย่างคุณธรรม
ผู้ใหญ่บ้านบ้านคีรีน้อย หมู่ที่ 1


นายสมพงษ์ โพธิกระจ่าง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพะดี หมู่ที่ 2


นายอนุชา ช่วยคิด
ผู้ใหญ่บ้านบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 7 หมู่ที่ 3


นายชลอ เอียมสอาด
ผู้ใหญ่บ้านบ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4


นายวทัญญู วงศ์มีโชค
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเก้ารวมไทย หมู่ที่ 5


นายสงัด วินนัน
ผู้ใหญ่บ้านบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 หมู่ที่ 6


นายรัชพล แสงท้าว
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญมิตร หมู่ที่ 8


นายอนิวัต เชิดสวรรค์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านรวมไทยสามัคคี หม่ที่ 9


นายชาตรี วิรุฬห์พุฒิกุล
ผู้ใหญ่บ้านบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 หมู่ที่ 10