หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
   
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562 ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 [ 15 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศรายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-806-245
เริ่มนับ วันที่ 8 มี.ค. 2556