หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


นายธนายุทธ วัฒนายั่งยืน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 1
โทร : 0862017039
 


นายหิรัญ ฉิมเสือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 6
โทร : 0926123973


นายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
โทร : 081-9509292
 
 


นายเทิดทูน งามยิ่งสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 2
โทร : 0878411963


นายรุ่ง มั่นอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 3
โทร : 0950951453


นายชลอ เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 4
โทร : 0857344121


นายป๋อ แซ่ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 5
โทร : 0895642478


นายอดิศร พิชิตศัตรูพ่าย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 7


นายกันตพงศ์ แซ่ม้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 8
โทร : 0951366545


นายสัจจะ แซ่เฮ่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 9
โทร : 0623599952


นายวันชนะ แซ่ซ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 10
โทร : 0979477391


นายวันชัย แซ่ซ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 11
โทร : 0848148499