หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


นายรุ่ง มั่นอินทร์
ประธานสภา อบต.
ส.อบต. ม.3
 


นายชุบ บัวส้ม
รองประธานสภา


นางสาวสายรุ้ง ทองสมัย
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.ม.6
 
 


นายชาติชาย ขวัญวารี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗


นายทิวา แซ่หมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙


นายสัมฤทธิ์ เล่าไทวนันท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑


นายชาตรี เจริญวัฒนะกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑