หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโีรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 [ 21 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 5
 


 
พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโีรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 บ้านพะดี บ้านใหม่ลีซอ หมู่ที่ 2และบ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ที่ 6 [ 21 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 4
 


 
พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโีรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 บ้านคีรีน้อย หมู่ที่ 1 [ 21 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 5
 
 
         


 
พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโีรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 5
 


 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา [ 23 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 26
 


 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) [ 23 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 39
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 29