หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 175
 


 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 176
 


 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 81
 
 
         


 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 81
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 46
 


 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 49
 
  (1)     2