หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 26 เมษายนเวลาประมาณ 09.30 น
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาออกจัดกิจกรรมโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนร่วมกับโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ.อาคารอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านเจริญมิตร บ้าน4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ เหมือนมานัส นายอำเภอพบพระ
เป็นประธานเปิดโครงการ
นายสมศักดิ์ พรมมา   ปลัดอำเภอพบพระ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำนโยบายของคสช กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาของประเทศ
เพื่อ ให้ประชาชนสามารถรับบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไปให้บริการในพื้นที่โดยตรง
เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถตรวจสอบ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการและพิจารณาแก้ไข
เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อราชการ อันส่งผลให้ไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการกับประชาชน และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอำเภอโดยรวม
นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนายังได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา งานจัดเก็บรายได้ กองคลังออกบริการรับชำระค่าบริการจัดเก็บขยะและภาษีเคลื่อนที่
บ้านเจริญมิตร มีประชากร 953 คน เป็นชาย 500 คน เป็นหญิง 453 คน จำนวนครัวเรือน 201 ครัวเรือน
รวมทั้งยังมีกิจกรรมของจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 11.33 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย