หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 11.41 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 34 ท่าน