หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงกาเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-6 ปี และขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป
โดยให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป รายละ 600 บาท ต่อเดือน ดังนี้
1.เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ 2559-2561 รับต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปี
2. เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ มีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ปี
3. เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีสิทธิขอรับแบบฟอร์มและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่31 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อสอบถามที่ได้ กองสวัสดิการสังคม โทร.0-5580-6245

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 13.17 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 38 ท่าน