หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประชาสัมพันธ์รับวัคซีนป้องกันโรค ปากเท้าเปื่อยในสัตว์  
 

โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีความสำคัญในโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร โดยพบว่าโรคนี้สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยการสัมผัสกับสัตว์ป่วย หรือเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนมากับยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ สัตว์ป่วยจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร มีเม็ดตุ่มพองหรือแผล บริเวณลิ้น ช่องปาก ริมฝีปาก เต้านมรวมทั้งไรกีบ ส่งผลให้สัตว์มีน้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเดินกะเผลก โดยทั่วไปโรคปากและเท้าเปื่อยมักไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ที่โตเต็มวัยตาย แต่สัตว์อาจตายได้จากภาวการณ์ติดเชื้อแทรกซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดเชื้อแบคทีเรียหรือจากปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากสัตว์เบื่ออาหารและอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม โรคนี้อาจสร้างความรุนแรงและเป็นสาเหตุการตายในลูกสัตว์ได้เนื่องจากเชื้อไวรัสทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ดังนั้นเพื่อให้เป็นการป้องกัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จึงได้ดำเนินการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่านไดสนใจต้องการวัคซีน สามารถติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้ตั้งแต่วันจัทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.รวมไทยพัฒนา055-806245 ((ในวัน เวลา ราชการ))

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 14.35 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 52 ท่าน