หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ร่วมงานต้องรับคณะกรรมการ ประกวดหมู่บ้านพิทักษ์รักษาป่า ระดับประเทศ  
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์รักษาป่า ระดับประเทศ  ณ  แปลงปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์สมุนไพร บ้านรวมไทยสามัคคี หมู่ที่ 9

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 16.26 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 34 ท่าน