หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ร่วมงานต้องรับคณะกรรมการ ประกวดหมู่บ้านพิทักษ์รักษาป่า ระดับประเทศ  
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์รักษาป่า ระดับประเทศ  ณ  แปลงปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์สมุนไพร บ้านรวมไทยสามัคคี หมู่ที่ 9

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 16.26 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน