หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  
 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี 2563 วาระรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี 2563 และเรื่องเพื่อพิจารณาการแก้ไขการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในส่วนของกองช่าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 14.43 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 44 ท่าน