หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
นายกอบต.รวมไทยพัฒนามอบนโยบายเรื่องกายจัดการขยะมูลฝอย ภายในศพด.รวมไทยเจริญ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายกวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ และได้มอบนโยบายให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียนเรื่องการจัดการขยะภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทำการคัดแยก เพื่อความสะอาด ปลอดภัยทั้งทางด้านเชื้อโรคติดต่อและขยะที่เป็นอันตรายให้คัดแยกและทำลายให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ศูนย์จะได้เป็นศูนย์ที่น่าอยู่ น่ามองและปลอดภัยต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 13.41 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน