หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีกิจกรรมฝึกอบรมชาว ICT ตัวน้อยเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
 

วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีกิจกรรมฝึกอบรมชาว ICT ตัวน้อยเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายอุทัย มีหินกอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดโครงการ และ และนางสาวณัฎฐิรา คำน่าน หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวขอบคุณวิทยากรและกล่าวปิดงาน ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรฝึกอบรม นายอำพล ผลไม้, นางยุพิน ผมไม้, นายประดิษฐ์ หลวงชื่น ครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 13.37 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 12 ท่าน