หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรวมไทยพัฒนา  
 

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดการประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรวมไทยพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส้วนตำบลรวมไทยพัฒนา และติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรวมไทยพัฒนา
เรื่องเพื่อทราบ
- การดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามคำสั่งการของผู้ตรวจการกระทรวงยุติธรรม
- การดำเนินงานตามภารกิจ 5 ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
- แบบรายงานและแจ้งผลดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
เรื่องเพื่อพิจารณา
- แนวทางการรายงานและแจ้งผลดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
- แผนงานการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 13.57 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 41 ท่าน