หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 
 
การรับนักศึกษาโครงกรครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สังกัดกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง การรับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.krurakthin.cmru.ac.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 12.48 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 10 ท่าน