หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการประเมินดังนี้
ด้านที่ 1ได้ 123 คะแนน คะแนนเต็ม  140 คะแนน
ด้านที่ 2 ได้ 193 คะแนน คะแนนเต็ม 225 คะแนน
ด้านที่ 3 ได้ 124 คะแนน คะแนนเต็ม  185 คะแนน
ด้านที่ 4 ได้ 326 คะแนน คะแนนเต็ม  380 คะแนน
ด้านที่ 5 ได้ 58 คะแนน คะแนนเต็ม 65 คะแนน
คะแนนรวมทั้ง 5 ด้าน รวม  824 คะแนน จากคะแนน เต็ม  995 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  82.81%

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 11.37 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 29 ท่าน