หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นตำบลรวมไทยพัฒนา  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นตำบลรวมไทยพัฒนา
วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2563
เวลา 10.00น.ณ หัองประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเปิดห้องประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นตำบลรวมไทยพัฒนา
โดยมี นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอประจำตำบลรวมไทยพัฒาเป็นประธาน
นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา พร้อมด้วย นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ กำนันตำบลรวมไทยพัฒนา,นายชนะ แก้วพวง ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต.,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลรวมไทยพัฒนา ร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 การตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ(ศปก.ต.)อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย การขอความร่วมมือในการจัดทำ\"ตู้ปันสุข\" การปฎิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตาม ป.วิอาญา และ พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 การดำเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้านและข้อราชการต่างๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 11.28 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 12 ท่าน