หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ซ่อมแซมทางสาธารณะเขตชุมชนระหว่างบ้านรวมไทยสามัคคี และบ้านเสริมสุข ตำบลรวมไทยพัฒนา  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่  11 สิงหาคม  2563 เวลา  09.30 น. กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาออกทำการบำรุงซ่อมแซมทางสาธารณะที่ชำรุดในเขตชุมชนบ้านรวมไทยสามัคคี หมู่ที่  9 และบ้านเสริมสุข หมู่ที่  11 ของตำบลรวมไทยพัฒนา ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นทางหลักซึ่งบริเวณดังกล่าวยังมีโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนา 6 และเป็นเส้นทางที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 15.42 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X