หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
งานแถลงข่าววันเทศกาลอะโวคาโด ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นาย สมพงษ์  ฟุ้งทวีวงศ์   นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ,นาย วิชิต อำพลรุ่งโรจน์ \"นายกว่าง\" นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ ,นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตาก ,นายศักดา บุญสังวาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา เกษตรพื้นที่สูง ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอะโวคาโดอำเภอพบพระ ที่ไร่กำนันวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ  โดย เทศกาลอะโวคาโด จะจัดงานระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ที่ อบต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ
อ.พบพระ มีเกษตรผู้ปลูกอะโวคาโด้  จำนวนมากกว่า 200 ราย บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ สร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจได้อย่างมาก และมีราคาสูง จึงจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าทางการค้าภาคเกษตร รวมทั้ง สร้างคุณภาพมาตรฐาน และการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่องพันธุ์และเทคโนโลยีของการผลิตอะโวคาโด พบพระ โดยการบูรณาการและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเกษตร ทั้งผู้ บริโภคและผู้เกษตรกรผู้ผลิต ทุกภาคส่วนจึงต้องมีความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลอะโวคาโด้ ดังกล่าว ในงานยังมีการ แจกไอศครีมอะโวคาโด ซึ่งมีรสชาติอร่อย นอกจากนี้ ยังจะมีการประกวดธิดาอะโวคาโด้อีกด้วย  ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ในพื้นที่พบพระ เพื่อกระตุ้น รายได้ให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตร
การจัดงาน เทศกาลอะโวคาโดอำเภอพบพระ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโด สู่เกษตรกรผู้ปลูก และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดเห็นและระดมสมองเพื่อการพัฒนาและยกระดับ แหล่งเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การ ได้รับฐานข้อมูลแหล่งปลูกและสายพันธุ์อะโวคาโด  ที่มีคุณภาพในแหล่งปลูกต่างๆเพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูก เป็นการเพิ่มฐานการตลาดและขยายฐานการผลิตไปในตัว
นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์
เชิญเที่ยวงาน
เทศกาลอะโวคาโดอำเภอพบพระ
วันที่28-30สิงหาคมนี้
งานอะโวคาโดอำเภอพบพระ จ.ตาก
พิธีเปิดวันที่28ส.ค.2563(09.00น)
ณ.สนง.อบต.รวมไทยพัฒนา ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
ในงานมีการแข่งขันกินอะโวคาโดด้วยครับ
อำเภอพบพระ เป็นแหล่งปลูกอะโวคาโด มากที่สุดเมืองไทย
กิจกรรมการประกวดอะโวคาโด้ / กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ / กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร /กิจกรรมเยี่ยมชมสวนอะโวคาโด้ในพื้นที่ / การแสดงดนตรี / การละเล่นบนเวที / การแข่งขันกินอะโวคาโด้ / ประกวดแปรรูปอะโวคาโด / การประกวดธิดาอะโวคาโด้ /

โดย.มีนายชัชวาลย์ แสงจ้า
รองนายกอบจ.ตาก
นายชานน โชติคัคนานต์ นายกอบต.คีรีราษฎร์ นายชนะ แก้วพวง
ปลัดอบต.รวมไทยพัฒนา นายสมศักดิ์ พรมมา
ปลัดอำเภอพบพระ
นางอรพิน แสงมณี เกษตรอำเภอพบพระ
คณะผู้บริหารอบต.รวมไทยพัฒนา สมชิกอบต.กำนันวีระชัย ก้องพนาไพสนฑ์ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน สนง.อบต.รวมไทยพัฒนาและเจ้าหน้าที่ อบต.รวมไทยพัฒนา เข้าร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลอะโวคาโดอำเภอพบพระ ณ.ไร่นาสวนผสม กำนันวีระชัย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 09.52 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 35 ท่าน