หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ึคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา และจะดำเนินการคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง "อาสาสมัครบริกาลท้องถิ่น" ในวันที่  20 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 13.36 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 31 ท่าน