หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ประชุมสรุปโครงการเทศกาลอะโวคาโดและสินค้าเกษตร ปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้กล่าวเปิดการประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลอะโวคาโด
เพื่อชี้แจงผลสรุปของงานในครั้งนี้ จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งต่อไปในการประชุมครั้งนี้มีนายชนะ แก้วพวงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา กำนันวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ กำนันตำบลรวมใจพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอประจำตำบลรวมไทยพัฒนา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และเจ้าของสวนอะโวคาโด
เข้าร่วมประชุมดังกล่าวนายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
กล่าวว่า
การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม สรุป งานอะโวคาโดที่จัด มาแล้ว เพื่อปรับปรุง ในการจัดงานอะโวคาโดในปีต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดตลอดจนเป็นการ ประชาสัมพันธ์ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด ให้เป็นที่รู้จักต่อไปข้อเสนอแนะในที่ประชุมจากหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด
สรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดงานเทศกาลอะโวคาโด้ ต.รวมไทยพัฒนา
ผลอะโวคาโด้ มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย
ควรประชาสัมพันธ์ก่อนจัดงาน 1-2 เดือน เพื่อเกษตรกรจะได้เก็บผลผลิตไว้จำหน่ายในงาน ทำให้ผลผลิตมีเพียงพอจำหน่าย
การดำเนินกิจกรรมภายในงานขอให้เป็นไปตามกำหนดการ เนื่องจากมีบางกิจกรรมมีผู้สนใจเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อเข้าร่วม จะได้วางแผนการเดินทางได้
ในงานเทศกาลอะโวคาโด้ ควรมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร
ราคาจำหน่ายอะโวคาโด้ ควรให้อยู่ที่ราคาขายหน้าสวน ไม่ควรให้สูงเกินไป
การจัดรถเที่ยมชมสวนอะโวคาโด้ ควรเพิ่มเส้นทางในท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ เช่น สวนดาวเรือง , สวนทุเรียน เป็นต้น
ช่วงเวลาในการจัดเวทีเสวนา องค์ความรู้ด้านบนเวที ไม่ควรให้จัดรถเที่ยวชมสวน ในช่วงเวลาเดียวกัน
แสดงรายละเอียดประโยชน์ของอะโวคาโด้แต่ละสายพันธุ์ ว่ามีประโยชน์อย่างไร มีคุณค่าอย่างไร
ร่วมกันหาทางแก้ไขในเรื่องของการรีบจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ช่วงผลผลิตออกมีขโมยมาขโมยผลผลิตไปหมด ทำให้เกษตรจำเป็นต้องรีบขาย ต้องช่วยกันทุกภาคส่วน
ความต้องการผลผลิตอะโวคาโด้ ตลาดมีความต้องการสูงมาก ขอให้เกษตรกรช่วยกันปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 11.06 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 26 ท่าน