หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
  
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง  
 

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร
-พนักงานจ้างตามภารกิจ
    -พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
    -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนงน 1 อัตรา
    -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
    -ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 11.06 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 402 ท่าน