หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ประกาศเลื่อนเวลาเปิดทำการเรียนการสอน  
 

ประกาศเลื่อนเวลาเปิดทำการเรียนการสอน

--เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงขอประกาศเลื่อนเวลาเปิดทำการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเสริมสุข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทหารผ่านศึก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะดี
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

จากเดิมวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

หากมีการเปลียนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 15.07 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 75 ท่าน