หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักอยู่ในขนาดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจึงขอเลื่อนการสอบการสอบสัมภาษณ์จากวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแก่ผู้เข้าสัมภาษณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2564 เวลา 12.19 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 122 ท่าน