หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
จัดเตรียมถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา  
 

จัดเตรียมถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในเขตตำบลรวมไทยพัฒนา
วันที่ 26 สิงหาคม 2564
--องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา นำโดย นายบัญชา อินหล่อ รองนายก อบต.รวมไทยพัฒนา นายวานิช แซ่ย่าง เลขานุการนายก อบต.รวมไทยพัฒนา น.ส.ณัฏฐิรา คำน่าน หัวหน้าสำนักปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.รวมไทยพัฒนา
--จัดเตรียมถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่กักตัวภายในที่พักอาศัย เป็นระยะเวลา 14 วัน ในเขตพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 57 ชุด
ม.1 จำนวน 7 หลังคาเรือน 7 ชุด
ม.3 จำนวน 1 หลังคาเรือน 1 ชุด
ม.4 จำนวน 1 หลังคาเรือน 1 ชุด
ม.5 จำนวน 3 หลังคาเรือน 3 ชุด
ม.6 จำนวน 1 หลังคาเรือน 1 ชุด
ม.7 จำนวน 11 หลังคาเรือน 13 ชุด
ม.8 จำนวน 5 หลังคาเรือน 5 ชุด
ม.9 จำนวน 7 หลังคาเรือน 7 ชุด
ม.10 จำนวน 5 หลังคาเรือน 5 ชุด
ม.11 จำนวน 14 หลังคาเรือน 14 ชุด
--โดยขอความร่วมมือจากชาวบ้าน ต.รวมไทยพัฒนา งดการรวมกลุ่ม / งดกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ / สวมแมส / ล้างมือบ่อยๆ / และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2564 เวลา 11.06 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 99 ท่าน