หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก  
 

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
--องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่ยังมีความประสงค์รับเบี้ยเป็นเงินสด #ในงวดเดือนกันยายน2564
--รายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 16.36 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 71 ท่าน