หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564  
 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 22 กันยายน 25654 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
--สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564
--เรื่องพิจารณา
1.การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)พ.ศ.2564
2.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (กองช่าง)
3.กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2564
4.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (กองการศึกษา)
5.การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดทำที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย (คทช.)

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 16.06 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 82 ท่าน