หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
โครงการรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


#ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ตามที่จังหวัดตากและกระทรวงการคลังแจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565 มอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อปรับปรุงข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหน่วยรับลงทะเบียนประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพบพระ กลรมบัญชีการ (สำนักงานการคลังจังหวัด) กรมการปกครอง (ที่ทำการปกครองอำเภอ) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
#โดยการกำหนดการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน  - 19 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 45 วัน
เพื่อให้การลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
#แบบฟอร์มการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน https://drive.google.com/file/d/1_P2V2mvN84kCR1BM3177hzqDjKVG6TYO/view?usp=sharing
#แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ https://drive.google.com/file/d/15sVq12aUysfdzP5gJRtwHfwa2IItsX_z/view?usp=sharing
#แบบฟอร์มสำหรับการกรอกข้อมูลแบบมีคู่สมรสบุตรอายุต่ำกว่า10 และมากกว่า 10 ปี https://drive.google.com/file/d/1BAdUhc4GlSNARA8FZ-G_10ksyStnfqAD/view?usp=sharing
#แบบฟอร์มมีคู่สมรสมีบุตรอายุต่ำกว่่า 10 ปี  https://drive.google.com/file/d/1G_aZUQ2cWJ3qd54kbXt2oEofvOartGNU/view?usp=sharing
# แบบฟอร์มสำหรับการกรอกข้อมูลมีคู่สมรสไม่มีบุตร https://drive.google.com/file/d/1aKhTKWLpJUAevq6rdwbRbrRJb_aK-7zQ/view?usp=sharing
#แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลไม่มีครอบครัว  https://drive.google.com/file/d/1V04vWQ7YYSnQS9waUbSbIsgOXLoLnD9_/view?usp=sharing
#แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง https://drive.google.com/file/d/1tOB9WnstGe-tO0oMw6AkyGu7cBQTGs5K/view?usp=sharing

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 10.45 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 47 ท่าน