หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
 

ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
วันที่ 30 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     นายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช ปลัด อบต.รวมไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ซึ่งมีนางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล รองปลัด อบต.รวมไทยพัฒนา,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองแต่ละกอง และนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2565 เวลา 16.20 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 65 ท่าน