หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประชุมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565  
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้จัดการประชุมประเพณีลอยการทง โดยมีนายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. ผู้นำตำบล และฯลฯ เข้าร่วมประชุม
     ประชุมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติ 1. หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง 2. หลักเกณฑ์การประกวดกระทง 3. หลักเกณฑ์การแข่งขันเรือยาว และระยะทางการแข่งขัน 4.กิจกรรมตลาดสินค้าชุมชน และได้ลงมติความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 16.28 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 36 ท่าน