หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  
 

ประชุมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     นายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานในการประชุมประชุมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำตำบลรวมไทยพัฒนา เข้าร่วมประชุม
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ
- รายงานสถานการณ์การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระบบ DLA Waste
เรื่องเพื่อพิจารณา
-การบริหารจัดการขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลรวมไทยพัฒนา ปีงบประมาณ 2566
     - การสำรวจจำนวนประชากรที่อยู่จริง
     - การสำรวจจำนวนครัวเรือนที่อยู่จริง
     - การสำรวจครัวเรือนทีมีการจัดทำถังขยะเปียก

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 16.35 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 58 ท่าน