หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  
 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
--นายบัญชา อินหล่อ รองนายก อบต.รวมไทยพัฒนา/นายวีรพงศ์ แสนหาญชัย รองนายก อบต.รวมไทยพัฒนา/นายวานิช แซ่ย่าง เลขาฯนายก อบต.รวมไทยพัฒนา/นายอำนาจ ธิมาใชย ผู้อำนวยการกองช่าง ได้จัดการประชุมร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำตำบลรวมไทยพัฒนา
--เพื่อดำเนินงานสำรวจความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 14.11 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 38 ท่าน