หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
  
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการฝึกอบรมชาว ICT ตัวน้อยเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่  3-4 กันยายน  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการฝึกอบรมชาว ICT ตัวน้อยเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี  2563  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ  เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์พร้อมกับการใช้งานเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติ จากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  ท่านวีรพงศ์ แสนหาญชัย เป็นประธานเปิดงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 13.50 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X