หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 


 
กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีลอยกระทง ตลาดชนเผ่า ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

29  ตุลาคม  2563  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ตลาดชนเผ่า ประจำปี 2563  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร้องเพลงไทยลูกทุ่งภายในอำเภอพบพระ ได้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้และได้รับความสนใจเป็นอยากดี
คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ดังนี
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์  ตำแหน่งอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
คุณสมศักดิ์  อ่ำดอนกลอย  ตำแหน่ง พนักงานสวนป่าพบพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก
คุณครูภานุมาศ  เคหะลุน ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ  4
คุณครูชิษณุ วงศ์เหล็ก  ตำแหน่งครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม
และผลการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   นางสาวพุฒิตา  แซ่เฮ่อ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวรัชนีกร  วิชิตชัยเจริญกุล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวนภัสสร  มีแป้น
รางวัลขวัญใจมหาชน  ได้แก่  เด็กชาย ภูวดล  ปูชิดากุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ย. 2563 เวลา 13.25 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 367 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/24

ลำดับภาพที่ 2/24

ลำดับภาพที่ 3/24

ลำดับภาพที่ 4/24

ลำดับภาพที่ 5/24

ลำดับภาพที่ 6/24

ลำดับภาพที่ 7/24

ลำดับภาพที่ 8/24

ลำดับภาพที่ 9/24

ลำดับภาพที่ 10/24

ลำดับภาพที่ 11/24

ลำดับภาพที่ 12/24

ลำดับภาพที่ 13/24

ลำดับภาพที่ 14/24

ลำดับภาพที่ 15/24

ลำดับภาพที่ 16/24

ลำดับภาพที่ 17/24

ลำดับภาพที่ 18/24

ลำดับภาพที่ 19/24

ลำดับภาพที่ 20/24

ลำดับภาพที่ 21/24

ลำดับภาพที่ 22/24

ลำดับภาพที่ 23/24

ลำดับภาพที่ 24/24
<<
>>
X