หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  
 

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่  20  มกราคม   2564
--องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1  ประจำปี 2564  เนื่องจากมีความจำเป็นในการพิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา  แทนตำแหน่งที่ว่างและเรื่องอื่นๆซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา   ซึ่งในการประชุมสภาสมัยสามัญนี้ วาระเร่งด่วนคือการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาแทนตำแหน่งที่ว่าง  ซึ่ง  นายวนาชัย  รังสิบรรพต  ประธานสภาคนเก่าลาออก  จึงมีความจำเป็นต้องเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาแทนตำแหน่งที่ว่าง  ซึ่งในที่ประชุมสภาได้มีการพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ  2  ท่าน  ซึ่งได้แก่  นายชุบ  บัวส้ม ส.อบต.  ม.6  (ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา)และนายรุ่ง  มั่นอินทร์  ส.อบต.  ม.3 (ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา) และที่ประชุมสภาได้เลือกให้นายสมบูรณ์  เจริญสง่างาม  ส.อบต. ม.5 ดำรงตำแหน่งประธานสภาชั่วคราวในการจัดให้มีการพิจารณาเลือกประธานสภาคนใหม่  ซึ่งในที่ประชุมได้ทำการเลือกประธานสภาแบบลับ โดยการหย่อนบัตร ในรอบที่ 1และ2 คะแนนออกมาเท่ากันคือ 8 คะแนน ทำให้ต้องมีการจับฉลากและผลออกมาคือ นายรุ่ง  มั่นอินทร์  ส.อบต. ม.3 (เดิมดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา) ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา และหลังจากมีได้ประธานสภาคนใหม่แล้ว ที่ประชุมสภาได้มีการคัดเลือกเลขานุการสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง  ที่ประชุมสภาได้เสนอ นางสาวสายรุ้ง  ทองสมัย  ส.อบต. ม.6 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาแทนตำแหน่งที่ว่าง
--องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ
นายรุ่ง  มั่นอินทร์   ส.อบต. ม.3   ตำแหน่ง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
นางสาวสายรุ้ง   ทองสมัย   ส.อบต.  ม.6   ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 09.36 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 61 ท่าน