หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก  
 

ด้วยจังหวัดตาก ในช่วงฤดูแลของทุกปีประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5) มีปริมาณสูงเกิดเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด และตรวจพบจุดความร้อน(Hotspot)เป็นจำนวนมาก จังหวัดตาก พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการควบคุมการเกิดไฟป่าและหมอกควันรวมถึงคุณภาพอากาศในช่วงฤดูแล้ง จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไปถือปฏิบัติ 3 ช่วงระยะเวลาดังนี้
1. ห้ามเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
2. ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร เป็นระยะเวลา 61 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน  2564  มีบทลงโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 20 ปี ปรับไม่เกิน  2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ห้ามเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2564 เป็นต้นไป
หากพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่าง ๆ ขอความร่วมมือให้ผู้พบเห็นดำเนินการดับไฟและหากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอได้แจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสายด่วน โทร.1362 หรือ โทร.1784 หรือโทร.191 โดยด่วน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 11.25 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 25 ท่าน