หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักบ้านทหารผ่านศึก  
 

ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักบ้านทหารผ่านศึก
วันที่ 10 มีนาคม 2564
--งานเกษตร อบต.รวมไทยพัฒนา ได้ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
--ประธานเปิดโครงการ นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายก อบต.รวมไทยพัฒนา วิทยากรให้ความรู้โดย นายสมหมาย หอมวงษ์ Young Smart Farmer จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุรวิทย์ ปัญญา นักวิชาการเกษตร สนง.เกษตรอำเภอพบพระ
--สถานที่ฝึกอบรม บ้านทหารผ่านศึก หมู่ 4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
--ประโยชน์ เพื่อเป็นการลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม ลดการเผา โดยใช้ใบไม้แห้งกับมูลวัว ในอัตราส่วน 3:1 มาหมักเป็นชั้นๆ รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ประมาณ 2 เดือน จะได้ปุ๋ยหมักมาใช้ประโยชน์ สามารถนำมาทำเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และยังลดปริมาณการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 13.48 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 65 ท่าน