หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา  
 

ประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.รวมไทยพัฒนา
--นายสมศักดิ์  พรมมา ปลัดอำเภอพบพระ ได้เชิญประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประกอบด้วย นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายก อบต.รวมไทยพัฒนา นายบัญชา อินหล่อ รองนายก อบต. นายวานิช แซ่ย่าง เลขานุการนายก อบต. นายชนะ แก้วพวง ปลัด อบต.รวมไทยพัฒนา พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ หมู่ 1-11 ตำบลรวมไทยพัฒนา
--เพื่อประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ที่ต้องการให้แก้ไขโดยเร่งด่วน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 5 ลำดับ
โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ
    -ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    -ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
    -ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
    -ด้านกิจการชายแดน
    -ด้านการทะเบียน
--คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันสรุปปัญหาและนำข้อมูลส่งให้อำเภอรวบรวม และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพิจารณาเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 13.51 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 67 ท่าน