หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีงบประมาณ 2564  
 

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
--กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา ,ชมรม อสม.ตำบลรวมไทยพัฒนา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา จำนวน 11 หมู่บ้าน
ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้นำชุมชนด้านสาธารณสุข/อสม./จิตอาสา ในตำบลรวมไทยพัฒนาในพื้นที่ จำนวน 165 คน ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินก่อนนำส่งพยาบาลต่อไป
--การบรรยายโดยวิทยากร (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ร่วมกับ กู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ) ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ และสาธิตการฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
--วันที่ 15 ม.ค. 2564 อสม.หมู่ที่ 1 - 3     จำนวน 45 คน
   วันที่ 16 ม.ค. 2564 อสม.หมู่ที่ 4 - 6     จำนวน 45 คน
   วันที่ 17 ม.ค. 2564 อสม.หมู่ที่ 7 - 9     จำนวน 45 คน
   วันที่ 18 ม.ค. 2564 อสม.หมู่ที่ 10 - 11 จำนวน 30 คน
--นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้มอบหมายให้ นายชนะ แก้วพวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยนายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงมาพบปะพูดคุยกับอสม. และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 14.38 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 65 ท่าน