หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564  
 

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
วันที่ 24 มีนาคม 2564
--นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้รับเกียติเป็นผู้ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 4 หลัง หลังละ 20,000
1. นางผัน ปูไฝ บ้านเลขที่ 2/14 หมู่ที่ 8
2. นางช้าง แซ่ท้าว บ้านเลขที่ 1/145 หมู่ที่ 10
3. นายลือ แซ่เฮ้อ บ้านเลขที่ 3/139 หมู่ที่ 7
4. นางหลี่ พิภพธนากุล บ้านเลขที่ 649 หมู่ที่ 5
--สนับสนุนงบประมาณโดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 11.27 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 46 ท่าน