หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/31lr5v
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแยบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)  
 

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT )  
https://itas.nacc.go.th/go/iit/31lr5v
ท่านสามารถร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -31 พฤษภาคม  2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 09.39 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 33 ท่าน