หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 
ประกาศ เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
#ประกาศ เรื่องการ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ในการระบาดระลอก เมษายน 2564
#จึงขอประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
#ประกาศณวันที่ 19 เมษายน 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 14.52 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 73 ท่าน