หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564  
 

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
--คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ร่วมมอบงบประมาณและสิ่งของสนับสนุน การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 2 หลัง
1 นางสาวศิริญา แซ่ว่าง บ้านเลขที่ 1/13 หมู่ 10 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
2 นางสาวสุนันทรา ธนิตสกุล บ้านเลขที่ 4/44 หมู่ 8 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
--โดยงบประมาณสนับสนุนจาก #สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก หลังละ 20,00 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 16.31 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 8 ท่าน