หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักคอย  
 

ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักคอย
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.
--นายนวดล รอดสังข์ ปลัดอำเภอประจำตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักคอย ร่วมกับคณะผู้บริหาร อบต.รวมไทยพัฒนา พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำ ต.รวมไทยพัฒนา ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
--เพื่อประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามนโยบายของอำเภอพบพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 10.07 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 8 ท่าน