หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564  
 

การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
--องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา นำโดย นายบัญชา อินหล่อ รองนายก อบต.รวมไทยพัฒนา นายวีรพงศ์ แสนหาญชัย รองนายก อบต.รวมไทยพัฒนา นายวานิช แซ่ย่าง เลขาฯนายก อบต.รวมไทยพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเก้ารวมไทย ม.5 และกองสวัสดิการสังคม
--ได้ลงพื้นที่มอบงบประมาณสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 จำนวน 1 หลัง
ให้กับ นายจงเหล่ง แซ่ยั้ง บ้านเลขที่ 668 หมู่ 5 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก จำนวนเงิน 20,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 15.33 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 50 ท่าน