หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
''ผลผลิตมากมาย หลากหลายชนเผ่า
ภูเขาสุดชายแดน เป็นแผ่นดินการเกษตร
งามเนตรพระแกะสลัก เป็นที่รู้จักปีใหม่ม้ง''
คำขวัญประจำตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 13160

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
พร้อมบริหารและพัฒนาตำบลด้วยความโปร่งใส

พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก
ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 13160
1
2
3
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
รับมอบน้ำดื่มจากสมาคมกู้ภัยพายัพ  
 

รับมอบน้ำดื่มจากสมาคมกู้ภัยพายัพ
วันที่ 25 สิงหาคม  2564  เวลา  13.20 น. ณ จุดรับสิ่งของบริจาค สำหรับผู้ป่วยโควิด-19
--นายนนทพัทธ องการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นตัวแทน รับมอบน้ำดื่มจากสมาคมกู้ภัยพายัพ นำโดยคุณอำนาจ ใจแสน และคณะ จำนวน 153 แพค เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) หรือ CI ณ วัดห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2564 เวลา 11.03 น. โดย คุณอนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 30 ท่าน